Jäta lindikäsud vahele
Põhisisu juurde

Tere tulemast Kiviõli Vene Kooli kodulehele!
 

Kiviõli Vene Kool M.jpgKiviõli Vene Kooli (KVK) ajalugu ulatub aastasse 1927, mil  Varinurme asula barakis alustas tööd neljaklassiline venekeelne eraalgkool. Koolis on antud haridust nii  eesti kui ka poola keeles.

1932. aastal kooli juurde loodud eestikeelsest klassist on tänaseks kasvanud Kiviõli I Keskkool.

Varinurme töölisasulat hakati ametlikult Kiviõliks nimetama 1928.aastast, mil tehase tunnelahjust väljus esimene tööstuslik kogus põlevkiviõli.

KVK täna on  õpikeskkonnaks ligi kolmesaja õpilasele 1.-st kuni 9.-nda klassini ja mittestatsionaarselt õppijale 8.-st kuni 9.-nda klassini.

Õppureid toetavad ja juhendavad pea 35 pedagoogilist ning kuni 20 mittepedagoogilise töötajat.

Kõik see asub küll veidi kohendamist vajavas, aga avaras hoones oma väga uute spordiväljakute, vähem uue spordisaali ning aulaga.   

 

 Uudised

 
Kehatekst

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele​
§ 9.  Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele​

 (1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

 (2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

 (3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

 (4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

 (5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 (6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

[RT I, 17.07.2015, 7 - jõust. 20.07.2015]

​Lp. lapsevanemad!
16.jaanuaril 2017.a alustab Kiviõli Vene Koolis tööd kooliks ettevalmistumise rühm (2017.a I kklassi tulijad).
Olete oodatud kell 16.00 kooli algklasside korpuses.
KVK

Tree90m.png

 

 
 
  school2.jpg
Kiviõli Vene Kool
(koolitusluba nr. 3807 HTM)
Reg. nr. 75009036
Adress: Pargi 9, Kiviõli 43122 Eesti
Tlf.: 372 335 7359
Kodulehekülg: http://www.kvg.ee
e-mail: info@kvg.ee